МВФ снизил прогноз по цене на нефть на 2019 г на $9,8

Leave a Comment

To Top